Słuchowisko 3

Słuchowisko

W ramach naszego projektu powstało słuchowisko poświęcone historii życia codziennego w dawnych wsiach michałowickich. Unikatowe wydawnictwo słowno-muzyczne zawiera fragmenty wspomnień mieszkańców gminy Michałowice skomponowane w sześć utworów tematycznych. Świadkowie historii opowiadają o czasach swojego dzieciństwa, pracy na roli, świętach, zaręczynach,…
Więcej

Aktualności

photo-256882

Spotkanie inauguracyjne

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące działalność Michałowickiego Archiwum Społecznego, które odbędzie się w sobotę, 14 listopada, o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice. Podczas uroczystej inauguracji zaprezentujemy kolekcję archiwaliów dokumentujących historię życia codziennego w dawnych wsiach michałowickich. Wysłuchamy wspomnień mieszkanek…
Więcej

Aktualności

photo-256886

Pierwsza kolekcja archiwaliów

Zakończyliśmy etap gromadzenia archiwaliów. Udało nam się zarejestrować 20 relacji świadków historii oraz zdigitalizować 94 dokumenty życia społecznego. Obecnie trwają prace nad stroną internetową, za pośrednictwem której wszyscy zainteresowani historią Gminy Michałowice będą mogli przeglądać zasób archiwum.

Aktualności

photo-256889

Warsztaty z archiwistyki społecznej

W najbliższą sobotę, 1 sierpnia, w nowej siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice odbędą się warsztaty dla osób, które wyraziły zainteresowanie udziałem w naszym projekcie w roli archiwistów społecznych. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z ideą archiwistyki społecznej i szczegółowymi założeniami naszego projektu….
Więcej

Aktualności

photo-256862

Rekrutujemy archiwistów społecznych

Poszukujemy osób, które mają ochotę wcielić się w rolę archiwistów społecznych i pomóc nam w odkrywaniu historii ziemi michałowickiej oraz gromadzeniu różnych źródeł wiedzy o przeszłości, które udostępnimy na stronie internetowej naszego archiwum. Zaproszenie do udziału w projekcie w pierwszej kolejności kierujemy do nowych mieszkańców (mieszkających…
Więcej

Aktualności

photo-256887

Historia mówiona

Michałowickie Archiwum Społeczne wyrasta na gruncie przekonania o wysokiej wartości zakamarków ludzkiej pamięci jako źródła wiedzy o przeszłości. Zasadniczą część kolekcji poświęconej życiu codziennemu na terenie gminy stanowić będą wspomnienia najstarszych mieszkańców zarejestrowane zgodnie z zasadami metodologii historii mówionej. Michałowicki zasób archiwalny powstanie w wyniku bezpośredniego…
Więcej

Aktualności

photo-256889

O historii gminy Michałowice

Literatura poświęcona Michałowicom oraz zaznaczenie współczesnych problemów gminy znalazło wyraz w opublikowanej ostatnio pierwszej części monografii historycznej gminy Michałowice (Pod Krakowem. Monografia historyczna gminy Michałowice. Tom I: Do schyłku XVIII wieku, red. M. Wyżga, Kraków 2014). Okolica Michałowic, malownicza kraina…
Więcej

Aktualności