Pierwsza kolekcja archiwaliów

photo-256886

Zakończyliśmy etap gromadzenia archiwaliów. Udało nam się zarejestrować 20 relacji świadków historii oraz zdigitalizować 94 dokumenty życia społecznego. Obecnie trwają prace nad stroną internetową, za pośrednictwem której wszyscy zainteresowani historią Gminy Michałowice będą mogli przeglądać zasób archiwum.