Warsztaty z archiwistyki społecznej

photo-256889

W najbliższą sobotę, 1 sierpnia, w nowej siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice odbędą się warsztaty dla osób, które wyraziły zainteresowanie udziałem w naszym projekcie w roli archiwistów społecznych.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z ideą archiwistyki społecznej i szczegółowymi założeniami naszego projektu. Nauczą się rejestrować wspomnienia świadków historii oraz pozyskiwać i opracowywać archiwalne materiały wizualne. Następnie wyruszą w teren na spotkanie z historią gminy Michałowice zapisaną w biografiach najstarszych mieszkańców. Efekty wspólnej pracy archiwistów społecznych i świadków historii opublikujemy na stronie internetowej archiwum, której premiera nastąpi jesienią.