photo-256886

Archiwistyka społeczna

Początki polskiej archiwistyki społecznej – w świadomej siebie, zinstytucjonalizowanej postaci – przypadają na lata 90. XX wieku, kiedy to pracownicy warszawskiego Ośrodka KARTA (niezależnej organizacji pozarządowej zajmującej się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej) zaczęli realizować pierwsze,…
Więcej

Aktualności