Warsztaty dla nauczycieli

28

W czwartek, 15 grudnia, zorganizowaliśmy warsztaty z twórczego wykorzystywania materiałów archiwalnych w pracy z dziećmi i młodzieżą dla nauczycieli z Zespołów Szkół w Michałowicach, Raciborowicach i Więcławicach Starych. Program warsztatów obejmował wprowadzenie do archiwistyki społecznej oraz warsztatu archiwisty społecznego, prezentację zasobu Michałowickiego Archiwum Społecznego oraz wystawy Powrót do przeszłości. Uczestniczki warsztatów przygotowały ciekawe propozycje wykorzystania zbiorów archiwalnych w pracy edukacyjnej, animacyjnej i lokalnej.

This slideshow requires JavaScript.

fot. Iza Zdziebko