Czekamy na Wasze zbiory!

ulotka_michas2_3

Jednym z celów projektu „Michałowickie Archiwum Społeczne Plus”, który aktualnie realizujemy, jest rozwój zasobu naszego archiwum. Zachęcamy do udostępniania rodzinnych kolekcji archiwaliów i dzielenia się wspomnieniami na temat historii życia codziennego we wsiach gminy Michałowice!

ulotka_michas2_3