Podsumowanie projektu

michas-warsztaty (4)

31 stycznia 2015 r. oficjalnie zakończyliśmy realizację projektu, w ramach którego powstało Michałowickie Archiwum Społeczne. Czas na krótkie podsumowanie.

Projekt zakładał zaangażowanie mieszkańców gminy Michałowice w oddolne dokumentowanie historii lokalnej. Dziesięć osób – nowych mieszkańców gminy – wcieliło się w rolę archiwistów społecznych, pozyskujących archiwalia. Dwadzieścia osób – rodowitych michałowiczan w wieku powyżej 65 lat – wystąpiło w roli świadków historii, dzielących się wspomnieniami na temat życia codziennego w dawnych wsiach michałowickich i udostępniających posiadane przez siebie materiały archiwalne.

Michas-podsumowanie-warsztaty

1 sierpnia 2015 r. Warsztaty z archiwistyki społecznej. Fot. Izabela Zdziebko

Michas-podsumowanie-śh

Świadkowie historii. Fot. Sylwia Doliszna

Dzięki zaangażowaniu członków społeczności lokalnej udało się pozyskać i opracować 216 unikatowych źródeł wiedzy o przeszłości – relacji świadków historii, fotografii i innych dokumentów życia społecznego. Cały zasób archiwalny udostępniliśmy na stronie michas.org.pl, która w ciągu dwóch miesięcy od premiery doczekała się 10 549 odsłon.

14 listopada 2015 r. w sali widowiskowej Biblioteki Publicznej gminy Michałowice zaprezentowaliśmy efekty wspólnej pracy uczestnikom projektu i pozostałym mieszkańcom.  Michałowickie Archiwum Społeczne pokazaliśmy też uczniom Zespołów Szkół w Michałowicach, Raciborowicach i Więcławicach Starych. W zorganizowanych przez nas prezentacjach udział wzięło 208 gimnazjalistów.

Michas-podsumowanie-inauguracja

14 listopada 2015 r. Inauguracja działalności Michałowickiego Archiwum Społecznego. Fot. Magdalena Guzik

Michas-podsumowanie-szkoły

16 listopada 2015 r. Prezentacja w Gimnazjum im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach. Fot. Karolina Moskała

W ramach realizacji projektu utworzyliśmy też Społeczną Pracownię Digitalizacji na terenie Biblioteki Publicznej gminy Michałowice, wyposażoną w sprzęt umożliwiający tworzenie cyfrowych kopii materiałów archiwalnych – samodzielnie lub w asyście bibliotekarek. Wyprodukowaliśmy również słuchowisko poświęcone historii życia codziennego w dawnych wsiach michałowickich, zawierające fragmenty relacji świadków historii skomponowane w sześć utworów tematycznych. Słuchowisko wydaliśmy na płycie CD, której egzemplarze trafiły do mieszkańców gminy oraz bibliotek.

Michas-podsumowanie-pracownia

Społeczna Pracownia Digitalizacji w Bibliotece Publicznej gminy Michałowice. Fot. Izabela Zdziebko

Nasz projekt wzbudził spore zainteresowanie mediów – zarówno lokalnych, jak i krakowskich. O Michałowickim Archiwum Społecznym mówiło m.in. Radio Kraków, TVP Kraków i pisał Dziennik Polski. Najważniejszy jednak był pozytywny odbiór naszego działania przez członków społeczności lokalnej, którzy uznali je za wartościowe i warte kontynuowania.

Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz współpracy z Biblioteką Publiczną gminy Michałowice.